Annika Lindgren
Förläggare

Salikon Förlag AB & Astrid Lindgren Aktiebolag, Saltkråkan
annika.lindgren@salikon.se
070-812 62 68

Cilla Nergårdh
Marknad och PR-ansvarig

Salikon Förlag AB och Astrid Lindgren Aktiebolag, Saltkråkan
cilla.nergardh@salikon.se
070-938 46 52

Lina Talgre
Utländska rättigheter

Astrid Lindgren Aktiebolag, Saltkråkan
lina.talgre@saltkrakan.se
070 00 00 211

Post- och besöksadress:
Stockholmsvägen 33, 3 tr
181 33 Lidingö

info@salikon.se

08-12 20 25 00

org nr. 556904-7672