En hyllning till Ingrid Vang Nyman och det moderna genombrottet inom svensk barnboksbild. Hösten 2016 skulle konstnären som gav pippi Långstrump ett ansikte ha fyllt 100 år. Trots att hennes bilder är vida spridda så är hon märkligt okänd. Det här är en illustratörsantologi där kända nutida illustratörer skriver och tecknar om Ingrid Vang Nymans betydelse för den moderna bilden.

Vår Pippi – vår Vang

Ulla Rhedin & Gunna Grähs (red.)

Läs mer


Med sina teckningar bidrog hon till »en revolution i barnkammaren«. Trots det är det få som känner till henne och att hon också svarade för bilderna i den läsebok som på 1940- och 50-talen lärde tiotusentals barn läsa. Vem var konstnären, varifrån kom hon och vart tog hon vägen? Det här är boken om Ingrid Vang Nyman (1916–1959) och hennes livsöde.

Läs mer

INGRID VANG NYMAN
– EN BIOGRAFI

Lena Törnqvist

I maj 2015 är det 70 år sedan andra världskriget tog slut. Under hela kriget skriver Astrid Lindgren dagbok där hon berättar om vardagen i Stockholm, om det som händer i världen och om Sveriges agerande under kriget. Astrid Lindgrens krigsdagböcker är en mycket personlig skildring av hur dramatiska världshändelser påverkar oss alla.

Läs mer

KRIGSDAGBÖCKER 1939-1945

Astrid Lindgren

Valet av Astrid Lindgren var naturligt med tanke på hennes betydelse som författare och opinionsbildare, inte bara i Sverige utan även i dåvarande Västtyskland. Men det blev ändå kontroversiellt. Astrid Lindgren formade nämligen sitt tacktal till en flammande apell mot våld och tyranni, framförallt det våld som börjar i hemmen och som drabbar barnen allra mest.

Läs mer

ALDRIG VÅLD!

Astrid Lindgen

”Varje gång jag läser om Astrid Lindgrens böcker upptäcker jag något nytt; en formulering, en tanke, en symbol, ett citat som tidigare förbisetts. Varje omläsning vidgar texten och avslöjar något mer om författaren och hennes verk och om sammanhanget mellan de båda. Förhoppningsvis kan den här boken locka andra till liknande upptäckter.

Läs mer

MAN TAR VANLIGA ORD

Lena Törnqvist

Brevväxlingen mellan Astrid Lindgren och Louise Hartung från Berlin, är ett politiskt och kulturellt samtal mot fonden av efterkrigstidens Europa. Att läsa deras brev är som att sitta på kafé i 50-talets Europa och lyssna på två livliga, vetgiriga och nyfikna röster vid bordet intill.

Läs mer

JAG HAR OCKSÅ LEVAT

Redaktörer Jette Glargaard och Jens Andersen